Esmu pārliecināts, ka apkārtējā pasaule ir tikai mana paša radītais.

IEPIRKUMI
RSIS 2015/1
Pārtikas preču piegāde Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas vajadzībām
Rīgas Sanatorijas internātpamatskola rīko atklātu konkursu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām
2015-08-17
14.09.2015. plkst.10.00
Nolikums-2015.docx
teh_spec_2015(1).xls
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU:
Lēmums: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas iepirkumu komisija 2015.gada 30. septembrī pieņēma lēmumu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām slēgt līgumu ar SIA “S.A.V.”, reģ. Nr. LV40003226249 par summu 83913,82 EUR