Kā es izturēšos pret sevi, tā citi izturēsies pret mani.

AKTUALITĀTES

Miķeļdienas tirdziņš

Miķeļdienas tirdziņš
01.10.2018.
Pirksim un pārdosim.
Būs konkurss par glītāko galda noformējumu.
Neizpaliks arī balvas!
Pie "Šmerliņiem" varēs tikt tikai tie, kuri piedalīsies tirdzniecībā.