Ja es esmu neapmierināts ar skolā notiekošo, tas liecina, ka esmu neapmierināts ar sevi.

AKTUALITĀTES

Zinību diena - 3. septembrī

plkst. 9.20 pulcējamies skolas pagalmā;
plkst. 9.30 svinīgais Zinību dienas pasākums;
plkst.10.00 klases stunda savā klasē;
plkst. 11.00 Pusdienas bērniem;
plkst. 11.00 Skolas vecāku sapulce skolas zālē.

Skolas administrācija