Jo labākas domas es domāšu, jo labāk jutīšos.

AKTUALITĀTES