Ja es kādam glaimoju, tad es pats sevi nostādu zemāk.

AKTUALITĀTES

Prieks un lepnums par Eduardu Sarmu!

Žūrija ir izvērtējusi Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas Literārā Akadēmija Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursā Aicinājums iesniegtos darbus.
Š.g. 20. maijā Latvijas Rakstnieku savienībā notiks 42. sasaukuma Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas
“Literārā Akadēmija” Latvijas skolēnu un skolas vecuma jauniešu (līdz 21 gadiem) literāro darbu konkursa AICINĀJUMS laureātu sumināšana.

Pasākumā gaidīts Eduards Sarma (9.b kl.)
Īpašs paldies par ieguldīto darbu Eduarda latviešu valodas skolotājai Ievai Križevicai!