Skolas vide ir manu domu radītā pasaule.

AKTUALITĀTES

Prieks un lepnums par Lāsmu Ivanovsku un Reini Zemīti!

No 9. – 12. aprīlim Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā notika Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss “Krāsainās domas 2018”. Izstāde bija veltījums Latvijas gaidāmajai simtgadei, tāpēc darbi tika darināti par tēmu “Es dzīvoju Latvijā!”.

Izstādē – konkursā piedalījās 12 Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona skolas, kurās tiek realizētas dažādas speciālās izglītības programmas. Apmēram 200 speciālo skolu audzēkņi varēja priecāties par savu veikumu apjomīgā izstādē, kurā tika izstādīti 148 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi.

Īpašs paldies skolotājām Ritmai Ļeļevai un Dacei Lapsiņai!