Viss, kas ir manās domās, manā dvēselē, izpaužas attiecībās ar citiem skolēniem un skolotājiem.

AKTUALITĀTES

Klāt 1.septembris!

1.septemba plāns:

9:00 - 9:45 - Tikšanās ar klases audzinātājiem
10:00 - 10:30 - Svinīgā līnija par godu Zinību dienai
10:45 - Svētku pusdienas
10:45 - Vecāku tikšanās ar skolas administrāciju, atbalsta personālu (Aktu zālē)

Uz tikšanos skolā!