Ja man skolā dara pāri, tad man ir slikta attieksme pret sevi.