Apzinos, ka atriebības brīžos, es nevis cīnos par taisnību, bet gan subjektīvi cīnos par varu.