Ja es nožēloju sen notikušo, tad tā ir agresija pret savu pagātni, pret sevi pašu.

VIDEO

Jaunās skolas celtniecība un zaļais dzīvesstils ( 2000- 2013)


Video pievienots: 2013-09-25

Skolas profila maiņa ( 1976-1999)


Video pievienots: 2013-09-25

Pēckara laiks un saliedētais skolas kolektīvs (1945-1975)


Video pievienots: 2013-09-25

Ulmaņlaiki un jaunu tradīciju veidošanās (1935-1945)


Video pievienots: 2013-09-25

Rīgas Meža skolas izveide un pirmsākumi ( 1928-1934)


Video pievienots: 2013-09-25