Es apzinos, ka ar varu un spēku varu panākt tikai man nelabvēlīgu efektu, jo agresija izsauc atbildes agresiju.

STUNDU SARAKSTS
1.
 Sociālās zinības
2.
 Matemātika
3.
 Latviešu valoda
4.
 Mūzika
5.
 Vizuālā māksla
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
1.
 Matemātika
2.
 Sports
3.
 Latviešu valoda
4.
 Dabaszinības
5.
 Angļu valoda
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
1.
 Latviešu valoda
2.
 Matemātika
3.
 Latviešu valoda
4.
 Mājturība un tehnolo
5.
 Angļu valoda
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
1.
 Matemātika
2.
 Latviešu valoda
3.
 Mūzika
4.
 Dabaszinības
5.
 Angļu valoda
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
1.
 Vizuālā māksla
2.
 Latviešu valoda
3.
 Sports
4.
 Ētika
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
1. 
09:00-09:40
2. 
09:50-10:30
3. 
10:40-11:20
4. 
11:30-12:10
5. 
12:20-13:00
Pusdienas 
13:00-13:30
6. 
13:30-14:10
7. 
14:15-14:55
8. 
15:00-15:40