Es apzinos, ka nemācīšanās ir manas apslēptās bailes, neticība sev, saviem spēkiem.

ATBALSTA PERSONĀLS
buklets_vecakiem.pdf - 2017-01-25
buklets_vecakiem2.pdf - 2017-01-25